ПУБЛІЧНА ОФЕРТА 

на укладення договору купівлі-продажу товарів

Ця Публічна оферта (далі - Оферта) є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю “ДО ЮА”, код ЄДРПОУ 45223262(далі - Продавець), укласти Договір купівлі-продажу товарів за допомогою засобів технічних можливостей вебсайту https://dobavki.ua/ua (далі - Договір), на зазначених у Договорі умовах з будь-якою особою незалежно від її статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), яка прийняла умови Договору (далі - Покупець) та відповідає вимогам, встановленим Договором. 

Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови є однаковими для всіх Покупців.

 

Перед тим, як здійснити замовлення, уважно ознайомтеся зі змістом Оферти. Якщо ви не погоджуєтеся з будь-якою з умов даної Оферти, будь ласка, не надавайте особисту інформацію.

 

Для того щоб укласти Договір Покупець повинен здійснити акцепт, тобто надати свою повну і беззастережну згоду на укладання Договору на умовах, викладених в Оферті, шляхом проставлення відповідної відмітки на Сайті. 

Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони керуються його умовами, документами, що становлять його невід’ємну частину, а також нормами українського законодавства (Цивільним кодексом України № 435-IV від 16.01.2003 року, Господарським кодексом України № 436-IV від 16.01.2003 року, Законом України “Про захист прав споживачів”  № 1023-XII від 12.05.1991 року, Законом України “Про електронну комерцію” № 675-VIII від 03.09.2015 року, іншими актами, що регулюють відносини, які виникають на підставі цього Договору) та нормами міжнародного законодавства, що регулюють відносини, які виникають на підставі цього Договору. 

 

1.ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Продавець – Товариства з обмеженою відповідальністю “ДО ЮА”, код ЄДРПОУ 45223262, та зареєстроване за адресою: 79005, Львівська обл., місто Львів, вул. Дудаєва Дж., 19, кв. 1, яке діє як повірений (комісіонер) від власного імені та в інтересах виробників та розповсюджувачів товарів, з переліком яких можна ознайомитись за посиланням https://www.dobavki.ua/ua.

 2. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, опис якого розміщений за дорученням Продавця на Сайті, який був обраний покупцем на сайті та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця. 

 3. Покупець – особа (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), яка здійснює Замовлення Товарів у Продавця з використанням Сайту на умовах, визначених цим Договором.

 4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, самостійно обраних на Сайті, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів Сайту.

 5. Сайт – відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний вебсайт, що належить Продавцю, розташований в мережі Інтернет за адресою https://www.dobavki.ua/ua, разом з усіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про Товар.

 6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

 7. Істотний недолік Товару – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника/Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено Договором.

   8. Отримувач – особа, вказана Покупцем у формі Замовлення в якості особи, що уповноважена Покупцем отримати придбані Товари та/або Послуги (якщо інакше не вказано у формі Замовлення, Отримувачем є Покупець).

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей Договір регулює купівлю-продаж Товару за допомогою засобів технічних можливостей Сайту, в тому числі:

а) добровільний вибір Покупцем Товарів по категоріям;

б) самостійне оформлення Покупцем Замовлення;

в) оплату Покупцем Замовлення;

г) виконання Замовлення і передачу Товару Покупцеві у власність;

ґ) правила використання Сайту. 

 1. Повним і безсуперечним прийняттям Оферти є факт оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку  «оформити замовлення» та придбання товару в порядку, передбаченому цим Договором, за цінами, вказаними на Сайті.

 2. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання Договору і реалізації Товару.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві Товар на підставі Замовлення, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

  2. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, не знаходиться під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб, крім прав Повірених.

  3. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передачі) Товару Користувачеві або особі, на яку він вкаже (Отримувач), або перевізникові, організації зв'язку тощо для відправлення, пересилання Користувачеві і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

  4. Ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту отримання Товару Покупцем чи Отримувачем в місті доставки Товару при самостійній доставці Товару від Продавця.

 

 1. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ДОСТАВКА ТОВАРУ

  1. Засобами технічних можливостей Сайту Покупцю надається можливість ознайомитися з пропозиціями Товарів Продавця та оформити Замовлення.

  2. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті  і наявний у Продавця. 

  3. Покупець самостійно оформляє Замовлення через Сайт додаючи обрані Товари у "Мій кошик" шляхом натискання кнопки "Купити" або “Замовити швидко”, заповнення форми та підтвердження прийняття Оферти .

Кожна позиція Товару може бути представлена в Замовленні в будь-якій кількості.

У формі Покупець обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) Отримувача Товару.

Покупець несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при заповненні полів на Сайті інформації, а також її відповідність законодавству України. Продавець не приймає на себе зобов’язань щодо перевірки та зміни інформації, яка вноситься Покупцем при заповненні полів на Сайті. 

 1. Після заповнення форми “Оформити Замовлення", Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами цього Договору і, у випадку акцепту Оферти в повному обсязі – натискає кнопку «Оформити  замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар, а також беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору.

Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він повідомлений Продавцем про місцезнаходження та режим роботи інтернет-магазину Продавця, про Товар (зокрема ціну, основні характеристики та споживчі властивості Товару), умови оплати і доставки Товару, порядок прийняття претензій, тощо.

 1. Строк обробки Продавцем Замовлення на Товар становить до 30  календарних днів з дати оформлення Покупцем Замовлення. У разі, якщо Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого робочого дня після вихідного або святкового дня.

 2. Протягом строку, встановленого п. 3.5 цього Договору, Продавець зобов’язується:

підтвердити наявність Товару та присвоїти Замовленню порядковий номер;

направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у Замовленні на Товар, про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем, та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою) або іншим способом, зокрема, шляхом телефонного зв'язку, проінформувати Покупця про прийняття Замовлення в роботу;

надсилає відправнику код замовлення Покупця на адресу електронної пошти або на контактний номер телефону з метою забезпечення здійснення доставки.

 1. Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі, шляхом надсилання електронного повідомлення чи телефонного дзвінка Покупцю. У такому випадку права і обов'язки Сторін, пов'язані з продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Продавцю передбачені цим Договором, припиняються, а вартість Товару, оплачена Покупцем банківською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата.

 2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

 3. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Оплата і доставка». 

 4. Доставка Товару може здійснюватись наступними способами:

 • поштою (до відповідного відділення Нової Пошти/Укрпошти/іншого сервісу доставки, вказаного при оформленні Замовлення);

 • кур’єром за адресою, вказаною при оформленні Замовлення (за умови, що у сервісі доставки є відповідна послуга у даному населеному пункті);

 • самостійне отримання Товару за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери 77.

 1. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем цього Договору, доставити Покупцю або Отримувачу Товару та вручити/передати замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні.

 2. Територія доставки Товарів, представлених на Сайті, обмежена межами України та можливостями доставки.

 3. У разі доставки Товару кур'єрською службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська служба.

 4. У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 10 календарних днів, за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

 5. Товар передається Покупцю або Отримувачу Товар в належним чином упакованому вигляді.

 6. При отриманні товару Покупець або Отримувач повинен у присутності працівника пошти або кур'єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність).

 7. Покупець або Отримувач під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку та / або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішньому вигляду і комплектності товару.

 8. У випадку виявлення недоліків у Товарі Покупець або Отримувач зобов’язаний зафіксувати їх у складеному акті довільної форми або у формі, розробленої Продавцем/кур’єром. Акт повинен бути підписаний Покупцем або Отримувачем та кур’єром. За можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця, відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару або повернення коштів (за умови їх сплати), заповнивши при цьому Акт рекламації (фізична особа додатково заповнює Акт про видачу коштів при поверненні товарів за умови здійснення попередньої оплати. 

 9. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог, передбачених у п. 4.18. цього Договору, визнається отримання Покупцем або Отримувачем Товару в належному стані та у повній комплектності.

 10. Уточнити дату, час і, за необхідності, маршрут доставки можна у менеджера, який зв'язується з Покупцем для підтвердження замовлення, або електронною поштою, що вказана на сайті https://dobavki.ua/ua/contacts/.

 11. Покупець розуміє і погоджується, що здійснення доставки – це окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Покупцем Товару. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». У зв'язку з цим придбання Товару з доставкою не передбачає можливість повернення вартості доставки Товару у випадках, коли Покупець має право на повернення грошей за Товар як такий, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

 

 1. ОПЛАТА ПОСЛУГ

  1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на Сайті. Всі ціни на Товари та Послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

  2. Ціни на Товари та Послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. 

  3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

  4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

  5. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

  6. Інформація про товар, яка відображається на Сайті, є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Покупця. Будь-яка інформація про товар Продавця, умови акції, ціни товару, і будь-які інші правила надання послуг Продавцем відображаються на Сайті.

  7. Повна вартість Замовлення складається з вартості Товару (зазначеної на Сайті) і вартості доставки (у випадку обрання Покупцем відповідної опції).

Вартість доставки Товару оплачується Покупцем самостійно при його отриманні, якщо інше не узгоджено при оформлені Замовлення.

 1. Оплата Послуг здійснюється безготівковим платежем на Сайті через платіжні сервіси з відповідними ліцензіями. Покупець самостійно обирає спосіб оплати Товару, що йому підходить, серед запропонованих на Сайті.

 2. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України - гривні.

 3. Покупець несе повну, одноособову відповідальність за всі комісійні витрати та інші, передбачені банком витрати, які можуть бути додані до вартості емітентів банківської карти. Покупець дає згоду на обробку своїх персональних платіжних даних. 

 4. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

 5. Продавець має право надавати знижки на Товари та встановлювати програми бонусів на свій розсуд. Види знижок, бонусів, порядок і умови їх нарахування вказані на Сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. Покупець має право:

   1. вимагати від Продавця дотримання умов цього Договору;

   2. залишати коментарі на Сайті, будь-якому іншому веб-ресурсі, у соціальних мережах, які прямо або опосередковано стосуються Продавця, Товару;

   3. користуватися усіма доступними сервісами та інформаційними розділами Сайту з ціллю аналізу, вибору, оформлення, замовлення, оплати або вивчення доступних Товарів;

   4. здійснювати Замовлення Товару для третіх осіб або від їх імені, тільки якщо Покупець був уповноважений цими особами на здійснення вибору та Замовлення Товару, а також на надання персональних даних, що вимагаються для Замовлення Товару;

   5. подавати Продавцю на розгляд свої побажання та/або пропозиції щодо поліпшення роботи Сайту

  2. Покупець зобов'язаний:

   1. до моменту укладення цього Договору ознайомитися з його змістом, умовами і цінами, пропонованими Продавцем на всіх сторінках Сайту; 

   2. своєчасно оплатити та отримати Замовлення на умовах та у порядку, передбачених цим Договором;

   3. дотримуватися умов цього Договору;

   4. надсилати Продавцю правдиву, повну, достовірну та актуальну інформацію, стежити за її оновленням та повідомляти про зміну такої інформації;

   5. не порушувати права та ділову репутацію Продавця, зокрема права інтелектуальної власності;

   6. самостійно оформити Замовлення на Сайті;

   7. при отриманні Товару у кур’єра впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати кур’єр, або відмовитись від отримання товару, про що повідомити Продавця засобами зв’язку, вказаними на сайті;

  3. Покупцю забороняється:

   1. впливати на роботу Сайту методами, результатом використання яких може стати порушення його роботи;

   2. вносити неправдиві, неактуальні, або такі, що не відповідають умовам цього Договору дані;

   3. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;

   4. поширювати будь-які недостовірні дані, що компрометують Продавця або наносять шкоду його діловій репутації;

  4. Продавець має право:

   1. на свій розсуд, в будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження Покупця, додавати нові чи скорочувати  наявні позиції Товару, змінювати ціни на Товар, доступні на Сайті сервіси та функціонал, дизайн;

   2. проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення Сайту;

   3. зберігати та обробляти інформацію, яка отримується в процесі отримання та виконання Замовлень, не втручаючись у саму інформацію;

   4. надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Покупця, що містять інформацію про Сайт, Товари;

   5. моніторити (контролювати) і записувати телефонні дзвінки, що надходять до Покупця, служби підтримки Сайту, здійснювати вибірковий аудит електронного листування для забезпечення належного рівня обслуговування і виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, а також використання, реалізації та захисту своїх прав і законних інтересів, пов'язаних з правовідносинами, що випливають з цього Договору;

  5. Продавець зобов’язаний:

   1. забезпечити та гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України;

   2. передати Покупцю Товар відповідно до оформленого Замовлення та умов цього Договору;

   3. дотримуватися умов цього Договору;

   4. усіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність та доступність Сайту для Покупців;

   5. надавати Покупцям достовірну інформацію, що стосується його діяльності за цим Договором, шляхом опублікування на Сайті;

6.6. Продавець  гарантує Покупцю, що:

6.6.1. використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних Покупця від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, а також вживає заходів щодо належної роботи Сайту. Однак, не дивлячись на всі зусилля та запобіжні заходи, Продавець не може гарантувати постійну, безпомилкову, точну роботу Сайту, абсолютну захищеність інформації  від будь-яких загроз, що виникають поза межами її регулювання, в тому числі, але не виключно, якщо такі загрози виникли внаслідок протиправних/необережних дій Покупця, його представників, працівників, уповноважених осіб;

6.6.2. вживатиме всіх зусиль щодо усунення будь-яких збоїв і помилок у функціонуванні Сайту, які здатні ускладнити виконання обов’язків за цим Договором. Проте Продавець не гарантує повної відсутності помилок і збоїв при користуванні Сайтом та залишає за собою право призупиняти роботу Сайту на час усунення технічних несправностей;

6.6.3. надає доступ до інформації і персональних даних Покупця уповноваженим працівникам/особам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Продавця.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором,  у випадках та розмірах, встановлених чинним законодавством України.

  2. Продавець не несе відповідальності у випадку: 

   1. незнання або недотримання Покупцем умов цього Договору; 

   2. недбалого ставлення Покупця до заходів безпеки і захисту його персональних, платіжних або інших даних; 

   3. неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності надання відомостей Покупцем або порушення Покупцем умов цього Договору.

  3. Покупець несе відповідальність за розміщення відгуків та/або коментарів та/або неправдивої інформації на Сайті, іншому веб-ресурсі,  соціальних мережах про Товар чи Продавця тощо. 

  4. Покупець несе повну відповідальність за надання даних про засоби зв’язку з ним (адреса електронної пошти, номер телефону тощо), а також ризики, пов'язані з можливими наслідками використання неправильної адреси електронної пошти/неправильного номера телефону, в тому числі за дії третіх осіб.

  5. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

  6. Продавець не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.

  7. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд та комплектацію товару.

  8. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, отримані Покупцем у результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення /оплати замовлення, а також про порядок отримання та використання Товару, а також за невідповідність Товару очікуванням Покупця та /або його суб'єктивній оцінці. Поради та рекомендації, надані Покупцеві зі сторони Продавця, не можуть розглядатися як гарантії.

 

 1. ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

  1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів":

-  продовольчі товари належної якості не підлягають обміну та поверненню;

- непродовольчі товари належної якості підлягають обміну та поверненню.

 1. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару.

 2. Вартість Товару належної якості підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця протягом 10 робочих днів з моменту отримання товару.

 3. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

 4. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

 5. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

 6. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав (в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані на Сайті.

 7. Повернення Товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

  1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком випадку або дії обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), що виникли після укладення цього Договору. 

  2. Під обставинами непереборної сили або випадку слід розуміти обставини, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню умов Договору, які мають об’єктивний характер, і які Сторони не могли передбачити або запобігти. 

Сторони відносять до таких умов, зокрема: обставини, спричинені винятковими погодними умовами і стихійними лихами, перебої в роботі мереж зв'язку, відмова або відключення електропостачання, перебої в роботі та доступі до мережі Інтернет та інших комунікаційних мереж, дії або розпорядження будь-яких державних органів, валютні обмеження, надзвичайні обставини локального або загальнодержавного масштабу, блокади, військові ембарго, загальна військова мобілізація, військові дії, акти тероризму, революції, повстання, масові заворушення, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, умови, регламентовані відповідними рішеннями і актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також обставини, пов'язані з ліквідацією наслідків, спричинених винятковими погодними умовами і непередбачуваними ситуаціями, а також іншими обставинами, які знаходяться поза межами розумного контролю Сторін. 

 1. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення або надсилання повідомлення на електронну пошту) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. При цьому така Сторона в цей самий строк зобов’язана звернутися до Торгово-промислової палати України (іншого органу, уповноваженого нормами чинного законодавства на засвідчення настання форс-мажорних обставин) для отримання у встановленому порядку документа, який засвідчує настання форс-мажорних обставин. Після отримання такого документа Сторона зобов’язана надати його іншій Стороні протягом 10  робочих днів з дати його отримання. Аналогічні дії виконуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

 2. Якщо Сторона, яка знаходиться під впливом форс-мажорних обставин, не повідомляє або вчасно не повідомляє іншу Сторону про такі обставини, ця Сторона позбавляється права посилатись на форс-мажорні обставини як на причину невиконання своїх зобов’язань.

 3. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше трьох місяців, будь-яка Сторона має право розірвати Договір. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з 30-го календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору (залежно від того, яка подія станеться раніше). У такому випадку жодна Сторона не має права вимагати від іншої Сторони сплачувати завдані збитки.

 

 1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ)

  1. Покупець, оформлюючи замовлення на Сайті, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-УІ, надає свою безумовну згоду на збір і обробку особистих персональних даних Продавцем, що є Володільцем бази персональних даних. 

 2. Покупець надає наступні персональні дані: 

 • прізвище, ім’я, по батькові;

 • нік;

 • електронна адреса; 

 • номери контактних телефонів;

 • дані акаунту (посилання, адреса) у Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber;

 • адреса місця проживання;

 • фото;

 • google-id користувача;

 • facebook-id;

 • будь-яка інша особиста інформація, яку Ви нам надсилаєте та вносите під час заповнення реєстраційних форм на Сайті;

 • інформація, розміщена Вами за результатами користування Сайтом, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії, інші звернення. 

Ці персональні дані надаються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин (придбання товарів, забезпечення доставки поштових, кур’єрських відправлень), а також з метою реалізації інформаційно-сервісних послуг (розповсюдження інформаційних, рекламних, маркетингових повідомлень та спеціальних пропозицій будь-якими засобами зв’язку, включаючи SMS, електронну пошту). 

Вказані персональні дані надаються Покупцем добровільно з наданням права 1095 днів на зберігання та знищення.

 1. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», Покупець повідомлений про свої права як суб’єкта персональних даних. 

Суб’єкт персональних даних (суб’єкт) має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законодавством України;

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані суб’єкта;

 • на доступ до своїх персональних даних;

 • отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, встановлених законодавством України, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

 • пред’являти вмотивовану вимогу Володільцю бази персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

 • відкликати згоду на обробку персональних даних;

 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

 1. Продавець використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Продавець не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами його регулювання.

 2. Продавець надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до його вимог.

 3. Поширення персональних даних без згоди Суб'єкта або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

 4. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

 5. У процесі роботи Продавець звертається до інших компаній та осіб, які виконують багато функцій. Наприклад, виконання та доставку замовлень, надання підтримки споживачів, замовляє в певних агенцій адміністрування промо-кампаній, аналіз даних тощо. Ці агенції можуть мати доступ до особистої інформації, якщо це необхідно для виконання їхніх функцій, однак їм заборонено використовувати особисту інформацію з іншою метою, ніж та, яка зазначена в даному Договорі, і Продавець вимагає від них дотримання конфіденційності.

Загальна інформація стосується таких аспектів, як кількість відвідувачів сайту, на які сторінки вони заходять, яку інформацію завантажують, тип веб-браузера та операційна система, яку вони використовують, назва провайдера інтернет-послуг, тощо. Коли Покупець заходить на наш сайт, ми автоматично отримуємо цю інформацію та узагальнюємо з подібними даними про інших відвідувачів. Збираючи таку інформацію, ми аналізуємо, як краще пристосувати наш веб-сайт до потреб відвідувачів/Покупців.

 1. Згоду на використання особистої інформації Покупця останній може відкликати в будь-який момент. Для цього достатньо надіслати повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Персональні дані», за адресою: info@dobavki.ua.

 

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

  1. Всі спори і розбіжності, що виникають у зв'язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами в порядку, визначеному чинним  законодавством України. 

  2. У випадку, якщо Сторони не змогли вирішити спір шляхом переговорів,  будь-яка з Сторін має право звернутися до суду відповідно до правил підсудності, встановлених законодавством України. 

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 

  1. Дія цього Договору починається в момент прийняття Покупцем Оферти шляхом натискання на кнопку "Оформити замовлення", а припиняється в момент повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

  2. Покупець має право розірвати Договір у випадках і в строки, встановлені чинним законодавством України, повідомивши про це Продавця в порядку, встановленому Договором.

Повідомленням про розірвання Договору вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, передбаченому Договором.

Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем заяви та оформлення розрахункового документу Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.

Розірвання Покупцем Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю в порядку, встановленому Договором.

 1. Розірвання цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 2. Сторони мають право розірвати цей Договір у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

 

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

  1. З урахуванням контенту, наданого Покупцям, Продавець є єдиним власником усіх прав інтелектуальної власності, пов’язаних з Сайтом, його контентом (зокрема, повідомленнями, зображеннями, дизайном, логотипами, відеозаписами, звукозаписами, даними та графіками) і програмним забезпеченням та базами даних, що забезпечують їхнє функціонування.

  2. Забороняється будь-яке інше використання чи експлуатація Сайту, його контенту, без попереднього письмового дозволу Продавця, а саме:

   1. відтворення, зміна, адаптування, копіювання, поширення, публічна презентація та розповсюдження Сайту, Товарів та контенту, за винятком того, що прямо дозволено Продавцем;

   2. вилучення чи намагання вилучити (зокрема, з використанням роботів, що вилучають дані, чи інших схожих засобів для збирання даних) істотної частини даних Сайту.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

  1. Цей Договір і всі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором, нормами чинного законодавства України. 

  2. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним, нікчемним або таким, що не підлягає застосуванню, не викликає недійсності або нікчемності Договору в цілому, якщо інше не встановлено нормами чинного законодавства України.

  3. Продавець може без будь-яких застережень і в будь-який час передавати або переуступати права та обов'язки за цим Договором повністю або частково третім особам на свій власний вибір. 

  4. Зміни та доповнення до цього Договору є невід’ємною частиною цього Договору та мають перевагу над цим Договором, якщо вони суперечать йому. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті.

Продавець на свій розсуд може час від часу вносити зміни в умови цього Договору. Продавець буде публікувати зміни на Сайті, вказуючи дату останньої редакції цього Договору. 

Продавець не має зобов’язань повідомляти Покупця про внесення змін до Договору. Покупець зобов’язується самостійно і регулярно перевіряти оновлення умов Договору та його останньої редакції. 

 1. Електронна версія цього Договору, в тому числі будь-яке електронне або sms-повідомлення прирівнюється до офіційної комунікації на паперових носіях, не вимагають додаткового засвідчення, повинні вважатися належним доказом, і мати ту саму силу, що і будь-які інші документи або повідомлення, здійснені на паперовому носії, та повинні використовуватися при вирішенні будь-яких претензій або суперечок, які можуть виникати  стосовно виконання цього Договору. 

 2. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію на Сайті, регулювати доступ до покупки будь-яких Товарів, а також призупиняти або припиняти продаж будь-яких Товарів на свій власний розсуд.

 3. Сайт і послуги, що надає Продавець Покупцю на сайті можуть бути тимчасово частково/повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт технічного характеру на сайті. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або за потреби без попередження.

 4. Покупець підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився та згоден з усіма його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.

 5. У випадку виникнення розбіжностей чи спорів, що пов’язані з цим Договором, перевага надається його україномовному варіанту.

 6. При виникненні претензій/ пропозицій  Покупець може звернутися:  

написавши на пошту info@dobavki.ua. У темі листа обов’язково вказати № замовлення і слово “Претенція” чи “Пропозиція” відповідно.

 

 1. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю “ДО ЮА”,

Код ЄДРПОУ 45223262

місцезнаходження: місто Львів, вул. Дудаєва Дж., 19, кв. 1

Email: info@dobavki.ua

Телефон: +380983334470 

© https://dobavki.ua/ua Всі права захищені.

 

Версія Договору оновлена станом на 01.10.2023 р.