ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

Управління вебсайтом, що розташований в мережі Інтернет за адресою https://www.dobavki.ua/ua (далі - Сайт) здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю “ДО ЮА”, код ЄДРПОУ 45223262 (далі - Виконавець).

 

Перед користуванням Сайтом, Користувач зобов’язаний ознайомитись із цією Політикою конфіденційності (далі - Політика) і виразити свою повну згоду з нею, що відбувається шляхом подальшого користування Сайтом, у тому числі надання Користувачем своїх персональних даних у відповідних розділах Сайту (заповнення реєстраційних форм) та проставлення відмітки про згоду з цією Політикою.

У разі незгоди з цією Політикою Користувач повинен утриматись від користування Сайтом та покинути його.

 

Виконавець відповідально ставиться до безпеки персональних даних Користувачів Сайту, інших осіб, які звернулися до Виконавця з будь-яким запитом або претензією (Ви) та поважає їхні права, зокрема ті, що стосуються персональних даних суб’єктів персональних даних, які він отримує в ході здійснення своєї діяльності на Сайті, і прагне захистити їх.

 

Мета Політики - проінформувати Вас про порядок збору, зберігання і обробки персональних даних та інформації, що надається Вами за допомогою цього Сайту.

 

Виконавець є «Володільцем персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

 

Виконавець обробляє Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 11 ЗУ «Про захист персональних даних» в тому числі, але не виключно:

- Ви дали згоду на обробку персональних даних;

- обробка необхідна для можливості укладення з Вами договору, згідно з яким передбачається надання послуг у вигляді відображення на Сайті інформації для Користувачів про Товари, Продавців та пов’язану з цим інформацію; надання технічної можливості оформлення замовлення Товарів на Сайті; забезпечення розміщення і обробки інформації Продавця про Товари; надання технічної можливості для взаємодії Покупця з Продавцем у разі замовлення Покупцем Товару; інших дій відповідно до умов Публічної оферти, надання іншої інформації, яку Користувач може отримати за допомогою технічних можливостей Сайту.

 

Ця Політика є обов’язковою для застосування працівниками/підрядниками/представниками Виконавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку із виконанням ними своїх обов’язків/надання послуг.

 

Виконавець може періодично оновлювати Політику, в тому числі, якщо цього вимагає законодавство, яке поширюється на відносини, визначені цією Політикою. Тому прохання відвідувати Сайт, щоб переконатися в тому, що Ви ознайомлені з чинною редакцією Політики.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Політиці терміни використовуються у такому значенні:

володілець персональних даних, контролер – Виконавець, який визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законодавством України;

згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації на Сайті шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних;

обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник персональних даних, оператор – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця персональних даних;

суб’єкт персональних даних, Суб’єкт – будь-яка фізична особа, обробку персональних даних якої здійснює Виконавець відповідно до своїх цілей та мети обробки, визначеної цією Політикою.

Поняття інших визначень наведено в Публічній оферті.

 

2. ЗАКОНОДАВСТВО, ВІДПОВІДНО ДО ЯКОГО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, у тому числі Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

 

3. СФЕРА ДІЇ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

Ця Політика поширюється на персональні дані, що збираються Виконавцем за допомогою Сайту, а також отримані іншим способом для надання послуг відповідно до умов Публічної оферти, розміщеної на Сайті.

На Сайті можуть бути присутніми посилання на інші Сайти (виключно в інформаційних цілях), на які дія цієї Політики не розповсюджується.

 

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ВІДОМОСТІ, ЩО ЗБИРАЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ

Виконавець отримує і зберігає будь-яку інформацію, яку Ви вводите на Сайті при заповненні реєстраційних форм, надаєте йому будь-яким іншим способом, тільки в тому обсязі, на скільки це необхідно для надання послуг або виконання обов’язків відповідно до Публічної оферти, розміщеної на Сайті (персональна ідентифікаційна інформація та неперсоніфікована ідентифікаційна інформація).

У будь-якому випадку, коли запитується необов'язкова до надання інформація, Суб'єкта буде повідомлено в момент збору такої інформації.

Персональні дані можуть збиратись і оброблятись автоматично при використанні Вами Сайту (наприклад, через файли cookie).

 

Персональні дані містять інформацію, яка дозволяє Вас ідентифікувати серед інших фізичних осіб. До них належать Ваші:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • нік;
 • електронна адреса;
 • номери контактних телефонів;
 • дані акаунту (посилання, адреса) у Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber;
 • адреса місця проживання;
 • фото;
 • google-id користувача;
 • facebook-id;
 • будь-яка інша особиста інформація, яку Ви нам надсилаєте та вносите під час заповнення реєстраційних форм на Сайті;
 • інформація, розміщена Вами за результатами користування Сайтом, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії, інші звернення.

 

Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація означає дані виключно статистичного характеру, які самі по собі не ідентифікують конкретних фізичних або юридичних осіб, і яка залежить від відвідувань Вами Сайту. Наприклад, ця інформація може включати в себе ІР-адресу, з якої Ви здійснюєте доступ до Інтернету, дату і час доступу до Сайту, а також адреса вебсайту, з якого Ви по посиланню перейшли безпосередньо на Сайт.

 

Отримана інформація може зберігатися в контактних або адміністративних базах даних Виконавця у зв’язку з співробітництвом з Вами або з огляду на те, що, на думку Виконавця, Вам може бути цікаво отримувати від нього матеріали про його діяльність та послуги. Це дозволяє Виконавцю більш ефективно управляти відносинами з Вами, удосконалювати його Інтернет-ресурси і послуги, запропоновані Вам, а також здійснювати таргетування матеріалів, які він може направляти Вам, за інтересами.

Виконавець може отримувати інформацію про Вас з інших джерел у тому числі із загальнодоступних джерел персональних даних: довідників, адресних книг, реєстрів, списків, каталогів, баз даних, інших систематизованих збірників відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з Вашого відома, а також від третіх осіб, які допомагають оновлювати, розширювати та аналізувати записи Виконавця; виявляти осіб, зацікавлених у послугах; запобігати або виявити випадки шахрайства.

Виконавець не збирає за допомогою Сайту інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлено особливі вимоги, наприклад, інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

 

5. ЦІЛІ ОБРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Виконавцю необхідні Ваші персональні дані для того, щоб він міг забезпечити Вам широкий доступ до послуг, які можна отримати за допомогою Сайту, зокрема для:

 • забезпечення отримання Вами доступу до послуг та інформації, якими Ви бажаєте скористатися на Сайті;
 • здійснення зв’язку з Вами в тому числі для оформлення Замволення вибраних Вами Товарів;
 • надання відповіді на Ваші запити, коментарі, повідомлення тощо;
 • забезпечення безпеки та запобігання випадкам шахрайства;
 • надання ефективного клієнтського обслуговування та кращого розуміння Ваших потреб та інтересів;
 • персоналізації використання Сайту;
 • надання Вам інформації, яка, на думку Виконавця, може бути Вам цікава, зокрема інформування про схожі Товари;
 • вдосконалення контенту, функціоналу і зручності Сайту;
 • вдосконалення послуг Виконавця;
 • інших цілей, зазначених у цій Політиці, Публічній оферті;
 • здійснення покладених на Виконавця функцій, повноважень та обов’язків відповідно до чинного законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин.

Просимо Вас повідомляти ті персональні дані, які необхідні для можливості замовлення Послуги чи Товару на Сайті, отримання відповіді на Ваш запит/претензію.

Якщо Ви вирішите повідомити Виконавцю додаткові персональні дані, Виконавець також зможе обробити їх із необхідним рівнем захисту.

 

6. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

Виконавець використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Виконавець не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами його контролю.

Виконавець забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Виконавець надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, підрядникам, особам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до його вимог, а також Продавцям для оформлення Замовлення Товару та його продажу, Покупцям - для зв’язку щодо виконання Замовлення.

Поширення персональних даних без згоди Суб'єкта або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Виконавець несе відповідальність за обробку одержаних персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України та покладає відповідні аналогічні зобов'язання на осіб, які мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, контрагентів, з якими він взаємодіє в процесі надання Вам послуг або в процесі обробки отриманої від Вас інформації.

 

7. ФАЙЛИ COOKIE

Сookie - це невеликі текстові файли, в які браузер може записувати дані, отримані від сервера. Коли Ви переходите на сторінку Сайту, сервер може зчитувати інформацію, що міститься у файлах сookie.

Виконавець намагається зробити Ваше перебування на Сайті максимально комфортним. Для цього його необхідно (за допомогою файлів cookie) проаналізувати поведінку і інтереси Користувача, відвідувача Сайту. Такий аналіз допоможе визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сайту. Зокрема, Виконавець використовує ці технології для:

 • збору інформації про періодичність використання Сайту Користувачами;
 • підтримки функціоналу Сайту, наприклад, для усунення необхідності повторно вводити вхідні відомості, що вже знаходяться в базі даних, або повторно ставити налаштування, вже задані при попередніх відвідуваннях Сайту;
 • для персоналізації роботи з Сайтом.

Виконавець може використовувати функціональні файли cookie, щоб запам'ятати Ваші уподобання і допомогти Вам користуватися Сайтом оптимально і ефективно, наприклад, запам'ятовуючи історію пошуку. Ці функціональні файли cookie не є суттєво необхідними для роботи Сайту, проте вони додають функціональності для Вас як Користувача, роблячи Сайт більш зручним у використанні.

Виконавець може використовувати аналітичні файли cookie, щоб дізнатися, як Користувачі, відвідувачі використовують Сайт, і щоб виявити, що працює, а що ні, щоб оптимізувати та покращити Сайт і переконатись, що він відповідає потребам Користувачів, відвідувачів.

Виконавець може використовувати комерційні файли cookie, щоб показувати Вам його рекламні оголошення на інших сайтах (ретаргетинг). У цьому випадку Вам показуються оголошення про категорії, які Ви шукали.

Якщо Ви не хочете отримувати файли cookie, то Ви можете налаштувати у Вашому браузері відхилення цих файлів.

 

8. ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ви можете звернутися до нас з запитом з метою отримання відомостей чи Виконавець зберігає або обробляє Ваші персональні дані. У разі виникнення такої потреби Ви може надіслати запит на цю електронну адресу: service@nicovictoria.com.

 

9. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Виконавець не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання Суб'єкта або в інших випадках, викладених в цьому розділі.

Виконавець не продає, не передає в користування та не надає Ваші персональні дані у комерційних цілях, лише з метою виконання зобов’язань, встановлених Публічною офертою.

Виконавець має право розголошувати персональні дані, коли сумлінно вважає, що розголошення відповідає чинному законодавству України.

У разі необхідності або з причин, викладених у цій Політиці, персональні дані може бути надано органам державної влади та органам місцевого самоврядування, суду та правоохоронним органам за їхніми обґрунтованими запитами.

Виконавець може передавати Ваші дані третім особам для їхньої обробки, зокрема ІТ-провайдерам, у тому числі постачальникам послуг з управління хмарними сервісами.

Виконавець зберігає Ваші персональні дані відповідно до внутрішніх регламентів і вимог чинного законодавства України.

 

10. ПРАВА СУБ’ЄКТА

Ви маєте право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законодавством України;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законодавством України, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Ви можете користуватись іншими правами відповідно до законодавства України про захист персональних даних.

Якщо персональні дані видаляються за Вашим запитом, Виконавець зберігатиме лише такі копії інформації, які необхідні для захисту його законних інтересів, вирішення спорів або вчинення будь-якого правочину на виконання будь-якої угоди, яку Ви уклали з Виконавцем.

 

11. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

Виконавець не буде зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог.

Щоб визначити відповідний період зберігання, Виконавець визначає характер і категорію персональних даних, цілі, для яких він їх обробляє, і чи може він досягти цих цілей за допомогою інших засобів.

За загальним правилом, граничний час обробки персональних даних становить 1095 днів з моменту подання податкової звітності за період, в якому відбулася відповідна операція. Зазначений час обробки відповідає положенням Податкового кодексу України щодо строків зберігання документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів.

Персональні дані підлягають видаленню або знищенню з баз персональних даних у випадках, встановлених законодавством України.

Персональні дані зберігаються терміном не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Виконавець вносить зміни на Вашу вимогу в персональні дані, якщо ці дані є недостовірними, неточними або неактуальними.

 

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ

Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або інші особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

У випадку, якщо які-небудь положення цієї Політики визнаються такими, що суперечать чинному законодавству України та/або міжнародному законодавству, або такими, що є недійсними, це не впливає на інші положення цієї Політики, вони залишаються чинними і продовжують діяти в повному обсязі.


 

Редакція від 01.10.2023 року